Henkilöstö

 

Koivikko-kodissa työskentelee oireenmukaiseen hoitoon ja saattohoitoon perehtyneitä alansa huippuammattilaisia.

Koivikossa työskentelee ylilääkäri ja osastonlääkäreitä, toimistopäällikkö, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, emäntä sekä toimitusjohtaja.

Työskentely saattohoitokodissa on ainutlaatuista ja Koivikko-koti on sitoutunut tukemaan arvokkaan henkilöstönsä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan ryhmätyönohjauksella kahden viikon välein. Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus toteutuu säännöllisenä sisäisenä ja ulkoisena koulutuksena.

Ostopalveluina hoidamme kirjanpidon ja palkanlaskennan, kiinteistöhuollon, laitoshuollon sekä vartioinnin tehtävät.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään Koivikko-kodissa hoitotyön harjoittelujaksolla tai sijaisuuksissa,
ota yhteyttä osastonhoitaja Johanna Ahoon, johanna.aho@koivikko-koti.fi

Sini Löyttyniemi – toimistopäällikkö

Toimistopäällikkö Sini Löyttyniemi hoitaa potilaiden käytännön asioita ja ohjaa Koivikko-kodin vapaaehtoistyöntekijöitä.

Sini myös toimii saattohoitokodin laatupäällikkönä.

Lisäksi toimistopäällikön työnkuvaan kuuluvat mm. laskutus, saattohoitokodin puhelimeen vastaaminen ja muut toimistotyöt.

Sini Löyttyniemi tuli taloon alunperin vapaaehtoisena. Nyt takana on jo yli kymmenen vuotta Koivikko-kodin arkea, johon Sini on kiintynyt.

Johanna Aho – osastonhoitaja

Osastonhoitaja Johanna Ahon päivät ovat täynnä saattohoitokodin arkea potilaiden ja läheisten kanssa.

Hän pitää huolta, että hoidossa edetään aina potilaan voinnin mukaan ja tämän ehdoilla. Johannalla on pitkä kokemuspohja saattohoidosta, Koivikko-kodissa hän on työskennellyt sen perustamisesta lähtien.

Johanna arvostaa työssään mahdollisuutta helpottaa potilaan oloa niin fyysisesti kuin psyykkisesti.

Erika Korhonen – sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja Erika Korhosen päivät pitävät sisällään paljon käytännön hoitotyötä, mutta myös tärkeitä kohtaamisia potilaiden kanssa. Kuuntelu ja tarvittaessa keskustelunavaus ovat merkittävä osa työnkuvaa. Erika työskentelee sekä osastolla, että kotisairaanhoidossa. Kotikäynnillä hänen tehtäviinsä kuuluu oiretilanteen kartoitus, hoidon suunnittelu  ja potilaan voinnin heikentyessä järjestelyt saattohoitokodille siirtymiseksi.

Erika aloitti Koivikko-kodilla harjoittelijana. Lämmin työyhteisö ja arvostus saattotyötä kohtaan toivat Erikan lopulta vakituiseksi sairaanhoitajaksi Koivikko-kotiin.

Kaija Karvonen – sairaanhoitaja

Saattohoitaja Kaija Karvonen huolehtii potilaiden perustarpeista ja lääkityksestä. Tämän lisäksi Kaijan työhön kuuluu myös hoidon henkinen puoli: Keskusteluiden ja avoimuuden kautta potilaalle ja läheisille syntyy rauhallinen olo ja tulevan käsittely voi alkaa.

Kaija Karvonen arvostaa Koivikko-kodissa sen potilailleen tarjoamaan yksilöllistä hoitoa ja oikeaa arvopohjaa. Hän on ollut talossa jo vuosia ja omaa pitkän kokemuksen saattohoidosta.

Eija Paloheimo – emäntä

Koivikko-kodin keittiö on emäntä Eija Paloheimon valtakuntaa. Keittiössä valmistuu joka päivä maittavia kotiruokia,

lisäksi pyritään toteuttamaan potilaiden erillaisia ruokatoiveita.

Eija on ollut mukana Koivikko-kodin toiminnassa aivan sen alkutaipaleilta lähtien. Potilaiden ja läheisten tyytyväisyys on Eijalle äärimmäisen tärkeää.