LÄHETEKÄYTÄNTÖ

Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille

Koivikko-kodin päätehtävä on tarjota erityistason palliatiivista osastohoitoa ja saattohoitoa sitä tarvitseville potilaille. Tarvittaessa Koivikko-koti voi ottaa hoitoon myös perustason palliatiivisia potilaita, kunhan tämä ei estä erityistason potilaiden pääsyä hoitoon oikea-aikaisesti. Koivikko-koti toimii Kanta-Hämeen kotisairaalan tukiosastona. Erityistason tukiosaston tarve on arvioitava samalla, kun potilaasta tehdään lähete kotisairaalaan.

Lähetteen Koivikko-kotiin voi tehdä potilasta hoitava Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lääkäri tarvelähtöisesti. Erityistason hoidon tarpeen arvioi palliatiivisen keskuksen lääkäri joko Koivikko-kodissa tai KHKS:n palliatiivisella poliklinikalla. Keskussairaalassa hoidettavista potilaista on suositeltavaa konsultoida sairaalan palliatiivista poliklinikkaa, mieluiten jo ennen saattohoitovaihetta ennakoivan palliatiivisen hoidon suunnitelman laatimiseksi.

Potilaista, joiden kotikunta on Kanta-Hämeen ulkopuolella, tarvitaan lähete KHKS:n palliatiiviselle poliklinikalle, josta se kriteerien täyttyessä ohjataan Koivikko-kotiin.

Jos potilas käyttää saattohoitopaikan valinnassa valinnanvapautta, tämä on syytä merkitä lähetteeseen.

Lähetteen tekemisen lisäksi lähettävän yksikön sairaanhoitajan tai lääkärin tulee soittaa Koivikko-kotiin (puh. 050 509 1691) raportin antamiseksi ja lähetteen vastaanoton varmistamiseksi.

Erikoissairaanhoidossa lähete Koivikko-kotiin tehdään LifeCaressa sisäisenä lähetteenä PALL-näkymässä. Kiireellisyydeksi valitaan 1-7 vrk riippumatta siitä, onko kyse ESH:n osastolta suoraan Koivikko-kotiin osastohoitoon siirtyvästä potilaasta, vai pyydetäänkö lähetteellä kotisairaalan tukiosastopaikkaa. Vastaanottava erikoisala valitaan hoidettavan potilaan taustaerikoisalan mukaan.

Perusterveydenhuollosta lähete tehdään elektronisena lähetteenä (ELLÄH). LifeCare-kantojen yhdistämisen jälkeen (vuoden 2025 alusta lähtien) myös perusterveydenhuolto siirtyy käyttämään sisäistä lähetettä.

 

Yhteystiedot konsultaatiota varten:

Koivikko-koti

hoitohenkilöstö                         050 509 1691

 

Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiivinen poliklinikka (ma-pe klo 8-15)

lääkäri                                          03 629 3959

sairaanhoitaja                            03 629 3031

 

LÄHETEKÄYTÄNTÖ

Ohjeita terveydenhuollon ammattilaisille

Saattohoidon puheeksi ottaminen ajoissa on perusteltua. Näin potilas ja hänen läheisensä ehtivät sopeutua tulossa olevaan elämänmuutokseen. Samalla varmistetaan potilaan autonomian toteutuminen, turvallinen ja katkeamaton hoitoketju sekä kokonaisvaltainen saattohoito. Saattohoitopäätös on diagnoosista riippumaton päätös.

Saattohoitopäätöksen tekee potilasta hoitava lääkäri keskusteltuaan potilaan ja hänen läheistensä kanssa potilaan sairauden tilanteesta, elämäntilanteesta ja hoitovaihtoehdoista.

Päätökseen (Z51.5) kirjataan

  • Saattohoitoon johtanut sairaus diagnoosikoodilla
  • Sairauden eteneminen
  • Tämän hetkiset oireet ja odotettavissa olevat oireet
  • Käytössä olevat ja tarvittaessa annettavat lääkkeet

Lähete toimitetaan Koivikko-kotiin turvapostina (katso ohje: ”Näin lähetät salatun viestin Turvapostina” alta).

Lähetteen Koivikko-kotiin voi tehdä potilasta hoitava KHSHP:n alueella (jatkossa Kanta-Hämeen hyvinvointialueella) toimiva julkisen terveydenhuollon lääkäri tarvelähtöisesti. Erillistä maksusitoumusta ei tarvita (ei koske toistaiseksi FSHKY:n alueen potilaita). Keskussairaalassa hoidettavista potilaista on suositeltavaa konsultoida sairaalan palliatiivista poliklinikkaa, mieluiten jo ennen saattohoitovaihetta, jotta potilaalle voidaan laatia ennakoiva palliatiivisen hoidon suunnitelma.
Potilaista, joiden kotikunta on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ulkopuolella, tarvitaan lähete KHKS:n palliatiiviselle poliklinikalle sekä potilaan kotikunnan/sairaanhoitopiirin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille osoittama maksusitoumus saattohoitoa varten.

Potilaan suostumuksen kysyminen potilastietojen katseluun Koivikko-kodista
Ennen lähetteen tai konsultaatiopyynnön tekemistä potilaalta on kysyttävä lupa sille, että Koivikko-kodissa potilaan hoitoon osallistuvat ammattilaiset saavat tarvittaessa katsella potilastietoja sairaanhoitopiirin rekisteristä. Suostumus on kirjattava toimintaohjeen 17/2022 mukaisesti.


Yhteystiedot konsultaatioita varten


Kanta-Hämeen keskussairaalan palliatiivinen poliklinikka (ma-pe klo 8-15)
lääkäri 03 629 3959
sairaanhoitaja 03 629 3031

Lähetteen mukana tarvittavista tiedoista sekä muista lisätiedoista voitte soittaa Koivikko-kotiin ympäri vuorokauden numeroon 050 509 1688.

Potilaiden sisäänotosta ja tulojärjestyksestä päättää Koivikko-kodin lääkäri potilaan hoidon tarpeen kiireellisyyden perusteella. Mikäli Koivikko-kodin vuodepaikat ovat täynnä, lähete siirtyy hoitojonoon odottamaan vapautuvaa hoitopaikkaa.


Lähetteen tekeminen


Lähete tehdään B1-lomakkeella ja lähetetään Koivikko-kotiin turvasähköpostilla osoitteeseen lahete@koivikko-koti.fi.

Näin lähetät salatun viestin Turvapostina:

Mene sivulle www.turvaposti.fi.

Kirjoita kenttään ”Lähetä turvapostia vastaanottajalle” vastaanottajan sähköpostiosoite, lahete@koivikko-koti.fi ja klikkaa ”login”.

Vaihtoehtoisesti voit liittää suoraan selaimeen osoitteen https://www.turvaposti.fi/viesti/lahete@koivikko-koti.fi

Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu Turvaposti-palvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.

Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet.

Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan vastaanottajan matkapuhelimeen automaattisesti tekstiviestillä. 

Klikkaa ”lähetä”.

Turvaposti-palvelimelta saat vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee vastaanottajalle vasta tämän kuittauksen jälkeen!

Previous slide
Next slide